Topbillede Aktivitetscenter Skovgården

Aktivitetstilbud

tegne/malehold

Holdaktiviteter

I centrets mange lokaler afvikles samtlige holdaktiviteter, som dels varetages af frivillige holdledere og dels af medarbejdere. For de frivillige hold er der tale om vejledning og vidensdeling - du kan lære noget nyt eller bruge det, som du allerede kan til at hjælpe og inspirere andre. Hvad angår de medarbejderstyrede hold, er der tale om undervisning på baggrund af en faglig uddannelse.       

Bor du i Furesø Kommune og er du pensionist eller efterlønsmodtager, kan du melde dig til et eller flere hold, som netop har din interesse.  Udover at give dig mulighed for at beskæftige dig med det, som interesserer dig, indbyder deltagelse på disse hold til samvær og hygge med andre, og nye venskaber opstår.

Deltagerpris 

Pris pr. hold 150 kr. (for 4 måneder)

Pris pr. korte hold 75 kr. (max. 9 gange)

EDB, Digital foto og Slægtsforskning pr. hold 150 kr.( for 4 måneder) Her ud over betales 75 kr. til materialer. Disse betales 1. mødedag til vejlederen.

Kor og musikhold 300 kr. (for 4 måneder)

Basis motion 300 kr. (for 4 måneder)

Linedance (10 gange) 300 kr. (for 4 måneder)

Træværksted 225 kr. (for 4 måneder)

Cykelgruppe, Søndagsbio, strik en karklud, strik til nødhjælp: Gratis

Materialeudgifter

Vi gør opmærksom på, at der på nogle hold må påregnes materialeudgifter – i de fleste tilfælde er dette angivet i programteksten, men det gælder altid, at hver deltager betaler for egne anvendte materialer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding til aktiviteter foregår primært i uge 47. Vi opfordrer til, at man i den uge tilmelder sig samtlige hold, man ønsker at gå på i løbet af 2018. Hvis der i løbet af tilmeldingsugen, er flere tilmeldte end der er pladser til på de enkelte hold, foretages der en lodtrækning, hvorefter deltagerne vil blive fordelt på holdene. Hvis du efter lodtrækningen ikke har fået den ønskede plads, er det muligt at få pengene refunderet. Dette skal dog ske senest 14 dage efter, at beskeden er modtaget. Husk at medbringe kvittering. Det er selvfølgelig muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsugen, men risikoen for overtegnede hold er herefter større. 

Tilmelding uden for tilmeldingsugen er "først til mølle" princippet.

Du kan finde tilmeldingsblanketter nederst på siden.

Program

Alle aktivitetshold er samlet i ét program. Dette for at give bedre overblik over vores holdaktiviteter.

Du kan se Aktivitetsprogrammet nederst på siden eller hente det i Skovgårdens Reception. 


 
Sidst opdateret 24. juli 2018

» Kontakt

Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården

Skovgården 1
3500 Værløse

Centerleder
Merete Harrig


Tlf.: 7235 5800
E-mail: skovgaarden@furesoe.dk

Åbningstider:

Åbent: Mandag - fredag kl. 8.30 - 16.00

Lukket: Helligdage samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 1. maj, 5. juni og mellem jul og nytår.

Receptionen:

Mandag - torsdag kl. 8.30 - 14.00

Fredag kl. 8.30 - 12.00

Caféen:

Mandag -tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 15.00

Onsdag og fredag kl. 8.30 - 16.00

Skovloppen:

Mandag - torsdag kl. 11.00 - 13.00

 Gaveboden:

Mandag - torsdag kl. 10.30 - 13.00

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.