Topbillede Aktivitetscenter Skovgården

Udvalgpaaskovgaarden

PR og udviklingsudvalg

Udvalgets opgave er at være idéskabende og nytænkende på allerede eksisterende tilbud på Skovgården samt iværksætte nye – dette i samarbejde med andre brugere af huset samt medarbejderne. 

Nogle af de konkrete tiltag er bl.a. en minidaghøjskole og dannelse af ”Koordinationsgruppen” (et samarbejde med Gedevasevang), hvor det konkrete initiativ er en bustur i Furesø Kommune for kommende pensionister.

Udvalget tegnes på brugersiden af:

Kaj Nissen, Ulla Bech, Kåre Therkelsen, Aase Nikolajsen og Tom Hansen samt på medarbejdersiden Trine Baden og Merete Harrig.

Udvalget er selvsupplerende.

 

 

Arrangementsudvalg

Udvalget planlægger og afholder eftermiddagsarrangementer og fester på Skovgården. På årsbasis bliver det til ca. 14 eftermiddagsarrangementer og 2 – 3 fester. Udvalget planlægger arrangementer for et halvt år ad gangen og målet er hele tiden at programmet bliver varieret, så det når så bred en målgruppe som muligt. Udvalget varetager alle opgaver i forbindelse med diverse arrangementer, og det betyder eksempelvis kontakt til underholdere, tage mod entré, byde velkommen, oprydning efter arrangementer. Desuden står udvalget ved fester for borddækning, servering og oprydning.

Udvalget tegnes af:

Birgit Kjøller, Karin Nielsen, Heine Lund og Merete Harrig

Udvalget er selvsupplerende.

 

 Sidst opdateret 04. oktober 2019

» Kontakt

Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården

Skovgården 1
3500 Værløse

Leder
Merete Harrig


Tlf.: 7235 5800
E-mail: skovgaarden@furesoe.dk

Åbningstider:

Åbent: Mandag - torsdag kl. 8.30 - 16.00

Lukket: Mellem jul og nytår.

Receptionen:

Mandag - torsdag kl. 8.30 - 14.00

Fredag kl. 8.30 - 12.00

Caféen:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 15.00

onsdag og fredag kl. 8.30 - 16.00

Skovloppen:

Mandag, onsdag og torsdag kl. 11.00 - 13.00

Gaveboden:

Mandag - torsdag kl. 11.00 - 13.00