Nyhed

Skovgårdens Venner generelforsamling

Onsdag d. 2. september 2020 kl. 13.30

Onsdag d. 2. september 2020 kl. 13.30

 

Grundet corona foregår generalforsamlingen

udenfor i gården mod Skovgårds Allé

 

Der serveres kaffe og kage 

KUN ADGANG FOR MEDLEMMER

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingentets størrelse for næste kalenderår
  6. Valg i henhold til vedtægter
  7. Eventuelt

 

Brigitte Becker, Erling Brix, Jette Lunøe Frederiksen og Helmer V. Jensen er på valg og er villige til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand, Dorte Baden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen. Forslag kan lægges i dueslag nr. 13 ud for receptionen.

 

Dagsorden hænger på opslagstavlen i Hall fra d. 24. august.

———————————————-

Har du husket at forny dit medlemskab?