Nyhed

Skovgårdens venner Generalforsamling

Generalforsamling og efterfølgende underholdning for medlemmer.

Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 13.30 – 15.30 i Café Skovgården

Der serveres kaffe og Othellolagkage

KUN ADGANG FOR MEDLEMMER

Dagsorden:  

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingentets størrelse for næste kalenderår
  6. Valg i henhold til vedtægter
  7. Eventuelt

 

Bestyrelsesmedlemmer: Dorte Baden og Peter Nielsen, Suppleanter: Kirsten Dalsgaard og Lene Ovesen samt revisor Grethe Kansing er på valg og er villige til genvalg.

Efter generalforsamlingen underholder Stine Prætorius, Signe Vaupel og Frederik Mellquist med ”Hits med Saksen”.

Gratis tilmelding i receptionen senest torsdag d. 16. marts