Billede Af Nyt Fra Skovgården

Læs Nyt fra Skovgården som pdf

Du kan også hente det samlede Nyt fra Skovgården, som en pdf.

Siden sidst....

Nu har Skovgården været i gang med tredje sæson i en måned, og huset har for første gang siden marts 2020 været uden retningslinjer i forhold til afstand og antal. På nær nogle enkelte hold er alle kommet i gang. Deltagerantallet er generelt højt på motionsholdene og mere varieret på de øvrige hold. Vi kan fortsat mærke en forsigtighed fra brugerne i forhold til det sidste halvanden års udfordring, men september er generelt også en ferieperiode for Skovgårdens målgruppe, hvilket også sætter sit aftryk på antallet af brugere i huset – men vi er nu godt i gang.

Med oktober måned inviterer det mere ustadige vejr til indendørs hygge og aktivitet. Lad det være en anledning til, at du som bruger af Skovgården sender din anbefaling af Skovgården videre til en god ven eller nabo. Du kan evt. gøre opmærksom på den månedlige rundvisning mandag d. 4. oktober kl. 11, hvor Kaj Nissen, frivillig og undertegnet fortæller om Skovgårdens mange muligheder.

Sommer- og erhvervspakke

Regeringen har i forbindelse med pandemien givet puljepenge til forskellige formål, som skal udmøntes i 2021. Skovgården har tillige med Gedevasevang, Lillevangs Aktivitetscenter og hjemmeplejen modtaget et beløb til glædesskabende aktiviteter til borgere, som har lidt store afsavn under Corona. Sammen med Skovgårdens medarbejderne og samarbejdspartnere i kommunen har jeg planlagt nogle forskellige aktiviteter, som vi afholder i løbet af efteråret.

Budgetaftale 2022

I løbet af foråret/sommeren har frivillige og ansatte fra Skovgården og Gedevasevang deltaget i en dialog- og besparelsesproces på rådhuset på baggrund af budgetaftale 2021. Til stor lettelse og glæde er det med budgetaftale 2022 politisk besluttet, at besparelsen på samlet 300.000 kr. ud i årene annulleres. Begrundelsen herfor er ”den store værdi, som kommunens 2 aktivitetscentre har for kommunens ældre borgere, hvilket har været tydeligt understreget i det sidste år under coronaen”.

En stor tak for denne gode beslutning!

Velkommen til hyggelige efterårstimer på Skovgården

 

Merete Harrig,

leder

 

 

 

 

Billede Af Nyt Fra Skovgården

Nyt fra Skovgården

Følg med i hvad der sker på Skovgården.

Del: