Information fra Skovgårdens Venner

Kontingent

Indbetalingskortet fra Skovgårdens Venner, er blevet sendt ud i slutningen af januar. Du har flere muligheder for at betale: Du kan henvende dig i Skovgårdens reception og betale kontingent for 2023 – helst med kort. Husk at medbringe indbetalingskortet.
Du har også mulighed for at overføre penge via netbank til Nordea på: Reg.nr.  2310 kontonr. 7559918134. HUSK at anføre dit navn og telefonnr., hvis du indbetaler via netbank.
Når du alligevel er inde på Netbank, kan du overveje at melde Skovgårdens Venner til betalingsservice. Så går det hele automatisk fremover. Betaling skal ske inden 1. marts 2023.

Et medlemskab af Skovgårdens Venner er med til at give større økonomisk mulighed for at øge kvaliteten og kvantiteten af aktiviteter, udflugter, arrangementer og meget andet.
Jo flere vi er, jo mere har vi at gøre godt med. Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer.  Vil du selv være medlem, eller kender du nogen, der vil være med, så henvend jer i receptionen. Det årlige kontingent er 150 kr. for enlige / 250 kr. for par.

 

Bestyrelse:

Formand: Dorte Baden

Næstformand: Jette Lunøe Frederiksen

Sekretær: Karin Therkelsen

Kasserer: Peter Nielsen

Menigt medlem: Erling Brix

  1. Suppleant: Kirsten Dalsgaard
  2. Suppleant: Lene Ovesen

Revisor: Grethe Kansing

Revisor suppleant: Helmer V. Jensen

 

 

 

 

Skovgårdens Venner
Skovgårdens Venners bestyrelse 2022
Nyt Fra Skovgården Kopi
Følg med i hvad der sker på Skovgården - Læs bladet.
Del: