Dagsorden

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 13.30 i Café Skovgården

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning v/ Dorte Baden
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Poul Wilcke
  4. Indkomne forslag:

        Forslag til vedtægtsændringer v/ Karin Therkelsen

  1. Fastlæggelse af kontingentets størrelse for næste kalenderår
  2. Valg i henhold til vedtægter
  3. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Dorte Baden og Poul Wilcke er på valg og er villige til genvalg.

Brigitte Becker er ikke villig til genvalg

 

Bestyrelsessuppleanter på valg:

Kirsten Dalsgaard er villig til genvalg

Lilli Mathiasen er ikke villig til genvalg

 

Revisor på valg:

Knud Andersen er ikke villig til genvalg

 

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig i receptionen senest mandag d. 16. august.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer. 

Deltagelse fordrer coronapas.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Dorte Baden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen. Forslag kan lægges i Skovgårdens Venners dueslag i hall eller sendes på mail skovgardensvenner@gmail.com.

 

 

Generalforsamlingen afsluttes med underholdning ved Liselotte kroager m/ pianist, som underholder med uddrag fra kabareten "Lange leve Liva"

Generalforsamlingen er kun for medlemmer

 

 

 

HUSK!!

Jo flere medlemmer vi er, jo mere har vi at gøre godt med. Så spørg naboen, vennerne, deltagere på aktivitetsholdene eller andre om de har lyst til at være med. Fortæl dem om Skovgården, eller fortæl dem om rundvisningen på Skovgården, den første mandag i hver måned kl. 11, fra september - april. 

Vi er 263 medlemmer, men vi vil rigtig gerne have flere medlemmer, måske kender du nogen, som har lyst til at støtte Skovgårdens Venner med et årligt kontingent 150 kr. / 250 kr. for par.

                                                                                        

Bestyrelsen Skovgårdens Venner

 

Bestyrelse Pr. 1. Juni 2021
Skovgårdens Venners bestyrelse
Del: