Billede Af Nyt Fra Skovgården

Nyt fra Skovgården

Følg med i hvad der sker på Skovgården.

PR og udviklingsudvalg

Udvalgets opgave er at være idéskabende og nytænkende på allerede eksisterende tilbud på Skovgården samt iværksætte nye – dette i samarbejde med andre brugere af huset samt medarbejderne. 

Nogle af de konkrete tiltag er bl.a. en minidaghøjskole og dannelse af ”Koordinationsgruppen” (et samarbejde med Gedevasevang), hvor det konkrete initiativ er en bustur i Furesø Kommune for kommende pensionister.

Udvalget tegnes på brugersiden af:

Kaj Nissen, Ulla Bech, Kåre Therkelsen, Aase Nikolajsen og Tom Hansen samt på medarbejdersiden Trine Baden og Merete Harrig.

Udvalget er selvsupplerende.

Arrangementsudvalg

Udvalget planlægger og afholder eftermiddagsarrangementer og fester på Skovgården. På årsbasis bliver det til ca. 14 eftermiddagsarrangementer og 2 – 3 fester. Udvalget planlægger arrangementer for et halvt år ad gangen og målet er hele tiden at programmet bliver varieret, så det når så bred en målgruppe som muligt. Udvalget varetager alle opgaver i forbindelse med diverse arrangementer, og det betyder eksempelvis kontakt til underholdere, tage mod entré, byde velkommen, oprydning efter arrangementer. Desuden står udvalget ved fester for borddækning, servering og oprydning.

Udvalget tegnes af:

Birgit Kjøller, Karin Nielsen, Heine Lund og Merete Harrig

Udvalget er selvsupplerende.

Arrangementsudvalget 2020
Arrangementsudvalg
PR Udvalg 1
PR-udvalg
Matilde Powers På Skovgården
Matilde Powers på Skovgården

Dialogmøde med Mathilde Powers

I løbet af sommeren har PR- og udviklingsudvalget mødtes over tre formiddage, hvor medlemmerne har sat fokus på ”Fremtidens Skovgården”. V har bl.a. rundet emner som de unge seniorer, Café Skovgården, udnyttelse af centret udenfor åbningstid og frivillige. Vi håber, at kunne fortælle mere om det, når muligheden for at mødes bliver sikker igen. Dog har vi allerede fået lejlighed til at dele det med formand for udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Mathilde Powers. Torsdag d. 3. september havde vi inviteret hende til et to timer langt dialogmøde, hvor der blev en livlig udveksling af gode fortællinger om Skovgården, idéer, vilkår og udfordringer i hverdagen. Mathilde kunne bl.a. informere om grundlaget for budgetforslag USS1 ”Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentrene Skovgården og Gedevasevang”, som lige nu ligger til forhandling hos kommunalpolitikkerne.

Summen af dialogmødet var en rigtig god oplevelse, som alle om bordet var enige om skal gentages en anden gang.

PR- og udviklingsudvalget

 

Del: