Lidt om vores nye hjemmeside fra Furesø kommunikation

I marts 2019 fik Furesø Kommune ny hjemmeside og i december 2019 skiftede alle inden for Furesø Kommune til den nye platform. Herunder også Skovgaarden.furesoe.dk. Udover at hjemmesiderne har fået et opdateret design lever de også op til den gældende lov-givning om webtilgængelighed, som offentlige hjemmesider skal le-ve op til. Det betyder, at hjemmesiderne kan tilgås af alle og fra alle enheder, computer, mobil og tablet. Det betyder også, at hjemmesi-den kan læses op med en skræmlæser, og at skrift og farver er til-passet synshandicappede. Vi sætter pris på jeres feedback og tilpasser selvfølgelig vores nye hjemmeside løbende. Fra Skovgårdens side er vi glade for den nye hjemmeside, men har fået mange henvendelser på om Aktivitetsprogrammet og Nyt fra Skovgården kunne ligge på hjemmesiden i deres fulde form - det gør de nu.

Nyt fra Skovgården

Meld dig til sommeraktiviteter på Skovgården

Arrangementer På Skovgården
Nyhed

Foredrag ved Lillian Hjorth-Westh

En fortælling om Jørn Riel Fredag d. 2. oktober kl. 13.30 – 15.30 i Café Skovgården

Forsidebillede
Nyhed

Minder og erindringer fra det gamle København v/ Per Billesø

1. oktober – 17. december

Café Skovgården 1
Nyhed

Tirsdagsbanko

v/ Værløse Pensionistforening. Tirsdag d. 15. og 29. september.

Furesøen Herreklubben
Nyhed

Herretur til Andelsbyen Nyvang.

Tirsdag d. 29. september kl. 10.00 – ca. kl. 17.00.