Alle frivillige rummer en stor mængde ressourcer og medbringer et langt CV fyldt med livs- og erhvervserfaring – det ønsker Skovgården af få i spil. Målet er derfor hele tiden at frivillige og medarbejdere samarbejder i planlægning og afholdelse af aktiviteter og arrangementer samt løsning af relevante opgaver på Skovgården. Du skal vælge at blive frivillig:

 • fordi du har lyst og overskud
 • fordi det giver udfordringer og indhold i tilværelsen
 • for at glæde andre

Opgaver

Skovgården har ca. 100 frivillige, som i samarbejde med husets medarbejdere står for aktiviteter, arrangementer, butikker og reception. Det er en stor del af husets virke, at frivillige løfter mange forskellige opgaver og på den måde medvirker til, at paletten af tilbud bliver så bred og varieret.

Eksisterende opgaver: 

 • Arrangementsudvalg
 • Holdlederfunktion
 • Herreklubben
 • ”Gaveboden” 
 • ”Skovloppen” – genbrugsbutik
 • Skovtrim
 • Hjælp i receptionen
 • Skovgårdens Venner
 • Hjælp til banko i Hyggekrogen
 • Flittige hænder - julestuen
 • Bordværter Spis-sammen

Der er følgende forventninger til dig som frivillig: 

 • Tavshedspligt
 • Løsning af aftalte opgaver
 • Besked ved afbud eller ophør af opgave
 • Loyalitet over for Skovgården

Har du en idé til en ny aktivitet, vil vi godt høre om den. Har du også selv lyst til at stå for den, hjælper vi dig selvfølgelig med det praktiske. Det kan også være, at du har lyst og overskud til at være frivillig i forbindelse med allerede eksisterende frivillige opgaver, og så hører vi også gerne fra dig.

Henvendelse herom til Merete Harrig, leder tlf. 7235 5800 eller skovgaarden@furesoe.dk

 

Del: