Skovgårdens Venner støtter aktiviteter og arrangementer, der fremmer det sociale samvær blandt brugerne af Skovgården. Det handler især om: 

  • Arrangementer
  • Fester
  • Heldagsudflugter

Desuden kan Skovgårdens aktivitetshold og samværsgrupper søge om bidrag til materialer og kørsel i forbindelse med ture/udflugter.

Foreningen blev etableret i januar 2012 af en række brugere af Skovgården. Der afholdes generalforsamling for medlemmer årligt i marts måned. Foreningen er upolitisk. 

 

Bestyrelsen: 

 Formand:                           Dorte Baden

 Næstformand:                 Jette Lunøe Frederiksen

Sekretær:                            Lene Ovesen

Kasserer:                             Peter Nielsen

Menigt medlem:               Erling Brix

 

1. suppleant: Kirsten Dalsgaard

2. suppleant: Anni Kjeldgaard

 

Revisor:                                 Grethe Kansing

Revisor suppleant:            Poul Wilcke

 

Skovgårdns Venner
Nyt Fra Skovgården Kopi
Følg med i hvad der sker på Skovgården - Læs bladet.
Del: